Mức phụ cấp thâm niên nhà giáo được tính như thế nào?

Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH quy định mức phụ cấp thâm niên. Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH quy định mức phụ cấp thâm niên. Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH quy định mức phụ cấp thâm niên. Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Lên top