Tác giả ý tưởng bỏ “Chí Phèo” khỏi SGK băn khoăn về 6 tác phẩm bắt buộc môn Ngữ Văn

Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền - nghiên cứu sinh ngành Giáo dục ở Trường ĐH Newcastle (Australia).
Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền - nghiên cứu sinh ngành Giáo dục ở Trường ĐH Newcastle (Australia).
Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền - nghiên cứu sinh ngành Giáo dục ở Trường ĐH Newcastle (Australia).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM