Tranh luận “Chí Phèo” không là tác phẩm bắt buộc của chương trình mới

"Chí Phèo" sẽ được đưa vào danh mục tác phẩm gợi ý trong chương trình Giáo dục phổ thông mới.
"Chí Phèo" sẽ được đưa vào danh mục tác phẩm gợi ý trong chương trình Giáo dục phổ thông mới.
"Chí Phèo" sẽ được đưa vào danh mục tác phẩm gợi ý trong chương trình Giáo dục phổ thông mới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top