Ngoài 6 tác phẩm văn học bắt buộc, giáo viên được lựa chọn tác phẩm để dạy

Giáo viên được chủ động lựa chọn tác phẩm văn học theo danh mục các tác phẩm gợi ý để dạy học sinh. Ảnh minh họa: Giáo dục Thời đại.
Giáo viên được chủ động lựa chọn tác phẩm văn học theo danh mục các tác phẩm gợi ý để dạy học sinh. Ảnh minh họa: Giáo dục Thời đại.
Giáo viên được chủ động lựa chọn tác phẩm văn học theo danh mục các tác phẩm gợi ý để dạy học sinh. Ảnh minh họa: Giáo dục Thời đại.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM