Phản đối học phí trong dịch COVID-19: Trường Việt Úc từ chối nhận học sinh

Phụ huynh của VAS phản đối chính sách thu học phí của nhà trường. Ảnh: Nhật Lệ
Phụ huynh của VAS phản đối chính sách thu học phí của nhà trường. Ảnh: Nhật Lệ
Phụ huynh của VAS phản đối chính sách thu học phí của nhà trường. Ảnh: Nhật Lệ
Lên top