Phụ huynh Trường Việt Úc tiếp tục sốc trước bảng học phí phải đóng đến 141%

Phụ huynh của VAS phản đối chính sách thu học phí của nhà trường. Ảnh: Nhật Lệ
Phụ huynh của VAS phản đối chính sách thu học phí của nhà trường. Ảnh: Nhật Lệ
Phụ huynh của VAS phản đối chính sách thu học phí của nhà trường. Ảnh: Nhật Lệ
Lên top