Chủ tịch TPHCM chỉ đạo giải quyết kiến nghị của phụ huynh trường Việt Úc

Phụ huynh tập trung phản đối chính sách học phí của Trường dân lập quốc tế Việt Úc vào ngày 14.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phụ huynh tập trung phản đối chính sách học phí của Trường dân lập quốc tế Việt Úc vào ngày 14.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phụ huynh tập trung phản đối chính sách học phí của Trường dân lập quốc tế Việt Úc vào ngày 14.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top