Không thể thoả thuận, phụ huynh lại đến trường Việt Úc phản đối học phí

Phụ huynh tập trung phản đối chính sách học phí của Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc vào ngày 14.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phụ huynh tập trung phản đối chính sách học phí của Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc vào ngày 14.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phụ huynh tập trung phản đối chính sách học phí của Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc vào ngày 14.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top