Nhiều nơi xảy ra gian lận, trường đại học "mất quyền"tự in phôi chứng chỉ

Từ năm 2020, việc in phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo in theo số lượng đã đăng ký.
Từ năm 2020, việc in phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo in theo số lượng đã đăng ký.
Từ năm 2020, việc in phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo in theo số lượng đã đăng ký.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top