Chính thức bị “khai tử”, chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C đã hoàn thành sứ mệnh

Theo điều tra của Lao Động, thời gian qua hoạt động thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C ngày càng bát nháo.
Theo điều tra của Lao Động, thời gian qua hoạt động thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C ngày càng bát nháo.
Theo điều tra của Lao Động, thời gian qua hoạt động thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C ngày càng bát nháo.
Lên top