Hành trình 26 năm của chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C trước khi bị "khai tử"

Sau 26 năm tồn tại, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C đã chính thức bị khai tử bằng việc dừng kiểm tra và cấp chứng chỉ từ ngày 15.1.2020.

 
 
 
 

Infographic

Lên top