Chứng chỉ đấu thầu, quản lý dự án: Không học, không thi vẫn cấp là vi phạm pháp luật

Chứng chỉ đấu thầu được môi giới, mua bán qua zalo.Ảnh: TN
Chứng chỉ đấu thầu được môi giới, mua bán qua zalo.Ảnh: TN
Chứng chỉ đấu thầu được môi giới, mua bán qua zalo.Ảnh: TN
Lên top