Nguyện ước được hiến tạng của thầy giáo viết "cuộc đời" bằng miệng

Thầy giáo Phùng Văn Trường với hành trình viết "cuộc đời" bằng miệng. Ảnh: Lan Nhi.
Thầy giáo Phùng Văn Trường với hành trình viết "cuộc đời" bằng miệng. Ảnh: Lan Nhi.
Thầy giáo Phùng Văn Trường với hành trình viết "cuộc đời" bằng miệng. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top