Từ cậu bé nhút nhát đến thủ khoa và giảng viên thỉnh giảng trường múa

Nùng Văn Minh trở thành thủ khoa kép ngành múa. Trong ảnh là Minh và bố mẹ trong buổi diễn tốt nghiệp. Ảnh: NVCC.
Nùng Văn Minh trở thành thủ khoa kép ngành múa. Trong ảnh là Minh và bố mẹ trong buổi diễn tốt nghiệp. Ảnh: NVCC.
Nùng Văn Minh trở thành thủ khoa kép ngành múa. Trong ảnh là Minh và bố mẹ trong buổi diễn tốt nghiệp. Ảnh: NVCC.
Lên top