Nghỉ hè từ 15.5, học sinh Hà Nội sẽ kiểm tra học kỳ II tại trường khi dịch COVID-19 được kiểm soát hoàn toàn

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ hè sớm. Ảnh: Tạ Quang
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ hè sớm. Ảnh: Tạ Quang
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ hè sớm. Ảnh: Tạ Quang
Lên top