Tạm dừng đến trường từ 4.5, học sinh Hà Nội sẽ kiểm tra học kỳ II ra sao?

Học sinh của Hà Nội sẽ tạm dừng đến trường từ 4.5 để phòng dịch. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Học sinh của Hà Nội sẽ tạm dừng đến trường từ 4.5 để phòng dịch. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Học sinh của Hà Nội sẽ tạm dừng đến trường từ 4.5 để phòng dịch. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Lên top