Nghề báo vẫn còn sức hút với người trẻ

Một khóa học tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: HNB
Một khóa học tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: HNB
Một khóa học tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: HNB
Lên top