Nghề báo, nghĩ về hành trình tự hào, vẻ vang nhưng gian nan, vất vả

Nhà báo trẻ Hà Phương (báo Lao Động) trong một lần tác nghiệp "chui lòng cống" tại TP.HCM. Ảnh PH
Nhà báo trẻ Hà Phương (báo Lao Động) trong một lần tác nghiệp "chui lòng cống" tại TP.HCM. Ảnh PH
Nhà báo trẻ Hà Phương (báo Lao Động) trong một lần tác nghiệp "chui lòng cống" tại TP.HCM. Ảnh PH
Lên top