Khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam: Nơi ghi dấu lịch sử báo chí dân tộc

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Phạm Đông
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Phạm Đông
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Phạm Đông
Lên top