Báo chí Việt Nam năm 2020: Thông tin kịp thời, trung thực, có tính phản biện cao

Các phóng viên Báo Lao Động tác nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: L.C
Các phóng viên Báo Lao Động tác nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: L.C
Các phóng viên Báo Lao Động tác nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: L.C
Lên top