Giám đốc Sở Nội vụ bị tố cáo, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xác minh

Lên top