Infographic: Những điểm khác biệt cần nhớ trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Kỳ thi lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội sẽ có nhiều điểm mới. Ảnh: Sơn Tùng
Kỳ thi lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội sẽ có nhiều điểm mới. Ảnh: Sơn Tùng
Kỳ thi lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội sẽ có nhiều điểm mới. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top