Nghệ An có giáo sư đầu tiên được bổ nhiệm Giám đốc Sở GDĐT

Ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở GDĐT tỉnh cho ông Thái Văn Thành. Ảnh: Báo Nghệ An
Ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở GDĐT tỉnh cho ông Thái Văn Thành. Ảnh: Báo Nghệ An
Ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở GDĐT tỉnh cho ông Thái Văn Thành. Ảnh: Báo Nghệ An
Lên top