Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo "nóng" việc giáo viên vi phạm đạo đức

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.
Lên top