Bỏ phụ cấp thâm niên, lương của giáo viên thay đổi ra sao?

Lương giáo viên không bị giảm đi do bỏ phụ cấp thâm niên. Ảnh minh hoạ: Cường Ngô
Lương giáo viên không bị giảm đi do bỏ phụ cấp thâm niên. Ảnh minh hoạ: Cường Ngô
Lương giáo viên không bị giảm đi do bỏ phụ cấp thâm niên. Ảnh minh hoạ: Cường Ngô
Lên top