Từ năm 2022: Giáo viên không còn được hưởng phụ cấp thâm niên

Năm 2021, giáo viên vẫn được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm 2021, giáo viên vẫn được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm 2021, giáo viên vẫn được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top