Bộ GDĐT đã giảm kịch khung nội dung dạy học trong điều kiện có thể

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học. Ảnh: Bộ GDĐT
PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học. Ảnh: Bộ GDĐT
PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học. Ảnh: Bộ GDĐT
Lên top