Chi tiết nội dung chương trình được giảm tải vì học sinh nghỉ học dài ngày

Sẽ không kiểm tra, đánh giá vào những nội dung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tinh giản. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Sẽ không kiểm tra, đánh giá vào những nội dung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tinh giản. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Sẽ không kiểm tra, đánh giá vào những nội dung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tinh giản. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top