Bạo lực giáo viên gia tăng, trường học như cái chợ: Ai bảo vệ nhà giáo?

Thời gian qua xảy ra liên tiếp vụ bạo hành giáo viên ngay trong phạm vi trường học khiến các thầy cô bất an.
Thời gian qua xảy ra liên tiếp vụ bạo hành giáo viên ngay trong phạm vi trường học khiến các thầy cô bất an.
Thời gian qua xảy ra liên tiếp vụ bạo hành giáo viên ngay trong phạm vi trường học khiến các thầy cô bất an.
Lên top