Phụ huynh đánh, ép giáo viên phải quỳ: Có dấu hiệu phạm nhiều tội

Luật sư Nguyễn Thế Truyền. Ảnh: Cao Sơn.
Luật sư Nguyễn Thế Truyền. Ảnh: Cao Sơn.
Luật sư Nguyễn Thế Truyền. Ảnh: Cao Sơn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM