Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thu Minh sẽ kết hợp với Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên trong dự án “Phượng hoàng lửa”

Thu Minh sẽ kết hợp với Hồ Ngọc Hà, Tóc tiên trong dự án “Phượng hoàng lửa”
Thu Minh sẽ kết hợp với Hồ Ngọc Hà, Tóc tiên trong dự án “Phượng hoàng lửa”