Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phùng Ngọc Bảo Vân rạng rỡ tham gia thi chạy vì trẻ em bệnh tim