Phùng Ngọc Bảo Vân rạng rỡ tham gia thi chạy vì trẻ em bệnh tim