Cô bán chè ở “Thách thức danh hài” mùa 4 vượt bạo bệnh bằng tinh thần thép