Tưng bừng lễ hội Oóc Om Bóc

Đua ghe Ngo, một hoạt động trong Lễ hội nhưng thu hút rất đông người tham gia không riêng gì đồng bào Khmer Nam bộ. Ảnh: N.H
Đua ghe Ngo, một hoạt động trong Lễ hội nhưng thu hút rất đông người tham gia không riêng gì đồng bào Khmer Nam bộ. Ảnh: N.H