Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch xin lỗi Lynne Ryan