Tàu từ Cát Bà không được đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long: Có hay không việc “ngăn sông, cấm chợ”?

Đội tàu du lịch của vịnh Hạ Long đang được thanh lọc dần, để có những con tàu tốt phục vụ du khách. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Đội tàu du lịch của vịnh Hạ Long đang được thanh lọc dần, để có những con tàu tốt phục vụ du khách. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Đội tàu du lịch của vịnh Hạ Long đang được thanh lọc dần, để có những con tàu tốt phục vụ du khách. Ảnh: NGUYỄN HÙNG