Vụ tàu du lịch “toilet hỏng, bánh mì mốc”: Chúng tôi đã tin những lời lừa dối

Bà Lynne Ryan mua tour thăm vịnh qua Cty này. Ảnh: Lynne Ryan
Bà Lynne Ryan mua tour thăm vịnh qua Cty này. Ảnh: Lynne Ryan
Bà Lynne Ryan mua tour thăm vịnh qua Cty này. Ảnh: Lynne Ryan