Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngựa thản nhiên đứng xem trăn nuốt chửng con mồi