Biểu diễn màn thò tay vào miệng cá sấu, người đàn ông trả giá