4 cách sáng tạo để sử dụng thức ăn thừa có thể bạn chưa biết

Bã cà phê có thể làm phân bón tự nhiên cho cây trồng và bổ sung chất hữu cơ cho đất để tăng sự phát triển. Ảnh: Thanh Thanh.
Bã cà phê có thể làm phân bón tự nhiên cho cây trồng và bổ sung chất hữu cơ cho đất để tăng sự phát triển. Ảnh: Thanh Thanh.
Bã cà phê có thể làm phân bón tự nhiên cho cây trồng và bổ sung chất hữu cơ cho đất để tăng sự phát triển. Ảnh: Thanh Thanh.
Lên top