3 tác dụng bất ngờ khi bạn ăn dưa chuột

Ăn dưa chuột có thể giúp chống lại bệnh tăng huyết áp. Ảnh: AFP.
Ăn dưa chuột có thể giúp chống lại bệnh tăng huyết áp. Ảnh: AFP.
Ăn dưa chuột có thể giúp chống lại bệnh tăng huyết áp. Ảnh: AFP.
Lên top