Phóng viên bị đánh khi tác nghiệp và những cú đấm thành cái “bạt tai”

Hình ảnh phóng viên Hứa Vĩnh Nhân bị đấm trích xuất từ máy quay an ninh. Ảnh: Facebook Khôi Nguyên
Hình ảnh phóng viên Hứa Vĩnh Nhân bị đấm trích xuất từ máy quay an ninh. Ảnh: Facebook Khôi Nguyên
Hình ảnh phóng viên Hứa Vĩnh Nhân bị đấm trích xuất từ máy quay an ninh. Ảnh: Facebook Khôi Nguyên

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM