Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch TP.Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, báo cáo vụ PV báo Giao Thông bị hành hung