Phóng viên báo Giao thông bị hành hung chảy máu mũi trong lúc đang tác nghiệp