Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phóng viên báo Giao thông bị hành hung chảy máu mũi trong lúc đang tác nghiệp