Khi Đại học không thể “học đại”

Sinh viên rất cần lời khuyên của cố vấn học tập. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn).
Sinh viên rất cần lời khuyên của cố vấn học tập. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn).