Hàng loạt sinh viên bị buộc thôi học: Lỗi do nhà trường, đừng đổ tại người học

Tân sinh viên rất cần lời khuyên của cố vấn học tập trong việc chọn số lượng môn học, tín chỉ phù hợp trong một học kỳ. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn).
Tân sinh viên rất cần lời khuyên của cố vấn học tập trong việc chọn số lượng môn học, tín chỉ phù hợp trong một học kỳ. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn).
Tân sinh viên rất cần lời khuyên của cố vấn học tập trong việc chọn số lượng môn học, tín chỉ phù hợp trong một học kỳ. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn).
Lên top