Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chỉ tiêu thấp, đành vậy, còn hơn “ấp” ra hàng loạt tiến sĩ "dốt"

(ảnh minh họa).
(ảnh minh họa).