Chi hàng nghìn tỉ đồng cho đề án đào tạo tiến sĩ: Thảm bại nhiều chỉ tiêu, ai chịu trách nhiệm?