Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đề án đào tạo 23.000 tiến sĩ, kết quả thấp thảm hại