Đào tạo tiến sĩ nghìn tỉ, còn tính mạng học sinh để “rơi lan can”

Vụ sập trường tại trường tiểu học Văn Môn khiến 16 học sinh bị thương.
Vụ sập trường tại trường tiểu học Văn Môn khiến 16 học sinh bị thương.
Vụ sập trường tại trường tiểu học Văn Môn khiến 16 học sinh bị thương.
Lên top